Kto má najkrajšiu fasádu na Slovensku?_thumb

Kto má najkrajšiu fasádu na Slovensku?

Baumit Fasáda roka 2010

Posunúť dole

Spoznajte víťazné projekty v jednotlivých kategóriách

Rodinný dom

Rodinný dom Nová Stráž
Rodinný dom Nová Stráž
Rodinný dom Vrakuňa
Rodinný dom Vrakuňa
Rodinný dom Slavín
Rodinný dom Slavín
Rodinný dom Pezinská Baba
Rodinný dom Pezinská Baba
Rodinný dom Trnava
Rodinný dom Trnava

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Rodinný dom Nová Stráž
Adresa:
Nová Stráž
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Zoltán Bartal
Splouautor:
Ing. Kinga Bartal
Realizátor:
Zsolt Neszi (2010)
Baumit produkty:
Baumit MPA 35, Baumit NanoporTop
Rodinný dom Nová Stráž - obrázok 0
Rodinný dom Nová Stráž - obrázok 1

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Rodinný dom Vrakuňa
Adresa:
Bratislava
Architekt / Projektant:
Mgr. arch. Jaroslav Pavle
Splouautor:
Mgr. Arch. Martin Hraško
Realizátor:
Richard Brandersky, s.r.o. (2010)
Baumit produkty:
Baumit SilikatTop
Rodinný dom Vrakuňa - obrázok 0

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Rodinný dom Slavín
Adresa:
Bratislava
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Karol Jakubec
Realizátor:
Matistav (2010)
Baumit produkty:
Zateplenie Baumit open, Baumit NanoporTop
Rodinný dom Slavín - obrázok 0
Rodinný dom Slavín - obrázok 1
Rodinný dom Slavín - obrázok 2

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Rodinný dom Pezinská Baba
Adresa:
Hrubá Dolina
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Simona Barcová
Splouautor:
Ing. arch. Mária Seppová
Realizátor:
Dunstav. S.r.o. DS (2010)
Baumit produkty:
Baumit Termo omietka Extra, Baumit VivaExterior, Baumit SilikatTop
Rodinný dom Pezinská Baba - obrázok 0

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Rodinný dom Trnava
Adresa:
Trnava
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Rastislav Bocán
Realizátor:
Arcus Signum, s.r.o. (2010)
Baumit produkty:
zateplenie Baumit open, Baumit openTop
Rodinný dom Trnava - obrázok 0
Rodinný dom Trnava - obrázok 1

Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť

Bytový dom Futurum
Bytový dom Futurum
Bytový dom Kýčerka
Bytový dom Kýčerka
AB BSP Solutions
AB BSP Solutions
Jazzy Garden
Jazzy Garden
Polyfunkčný dom Starohájska
Polyfunkčný dom Starohájska

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Bytový dom Futurum
Adresa:
Trenčín
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Martin Beďaťš
Splouautor:
Ing. Pavol Trunek
Investor:
ADOS Trenčín
Realizátor:
Stacom, s.r.o. (2010)
Baumit produkty:
Zateplenie Baumit Pro, Baumit SilikatTop
Bytový dom Futurum - obrázok 0

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Bytový dom Kýčerka
Adresa:
Čadca
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Stanislav Sýkora
Investor:
Mesto Čadca
Realizátor:
Riastav, spol. s r.o. (2010)
Baumit produkty:
Zateplenie Baumit Pro, Baumit SilikatTop
Bytový dom Kýčerka - obrázok 0
Bytový dom Kýčerka - obrázok 1
Bytový dom Kýčerka - obrázok 2

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
AB BSP Solutions
Adresa:
Bratislava
Architekt / Projektant:
Ing. arch. David Paluš
Investor:
BSP Solutions, a.s., Bratislava
Realizátor:
Bau3Mex, a.s. Bratislava (2010)
Baumit produkty:
Zateplenie Baumit Pro, Baumit NanoporTop
AB BSP Solutions - obrázok 0
AB BSP Solutions - obrázok 1
AB BSP Solutions - obrázok 2

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Jazzy Garden
Adresa:
Komárno, Lodná 2A, 2B
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Zoltán Bartal
Investor:
DECART, spol. s r.o., Komárno
Realizátor:
DECART, spol. s r.o., Komárno (2010)
Baumit produkty:
Baumit Murovacia malta 50, Baumit MPA 35, MPI 25, Zateplenie Baumit Star, Baumit SilikonTop
Jazzy Garden - obrázok 0
Jazzy Garden - obrázok 1
Jazzy Garden - obrázok 2

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Polyfunkčný dom Starohájska
Adresa:
Trnava
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Rastislav Bocán
Splouautor:
Ing. arch. Miriam Bocánová
Realizátor:
HRT, s.r.o. (2010)
Baumit produkty:
Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka, Zateplenie Baumit Pro, Baumit SilikonTop
Polyfunkčný dom Starohájska - obrázok 0
Polyfunkčný dom Starohájska - obrázok 1

Obnovená a adaptovaná budova

Hotel Sandor Pavilon
Hotel Sandor Pavilon
Bytový dom 29. augusta
Bytový dom 29. augusta
Základná škola Šahy
Základná škola Šahy
Základná škola Hriňová
Základná škola Hriňová
Materská škola Myjava
Materská škola Myjava

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Hotel Sandor Pavilon
Adresa:
Piešťany, Štefánikova 2/B
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Matúš Konček
Realizátor:
Rekosta Piešťany, s.r.o. (2010)
Baumit produkty:
Baumit MVS 25 (MPI 25), Baumit SilikatColor, omietkový systém Baumit
Hotel Sandor Pavilon - obrázok 0
Hotel Sandor Pavilon - obrázok 1
Hotel Sandor Pavilon - obrázok 2
Hotel Sandor Pavilon - obrázok 3

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Bytový dom 29. augusta
Adresa:
Bratislava
Architekt / Projektant:
Neuvedený
Investor:
BANP Bratislava
Realizátor:
Novota, s.r.o. Bratislava (2010)
Baumit produkty:
Zateplenie Baumit Pro EPS, Baumit SilikatTop, SilikatColor, sanačné omietky Baumit Sanova, Baumit VivaRenova, Baumit Jadrová omietka
Bytový dom 29. augusta - obrázok 0
Bytový dom 29. augusta - obrázok 1

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Základná škola Šahy
Adresa:
Šahy, Mládežnícka ul.
Architekt / Projektant:
Ing. Zsolt Papp
Splouautor:
Ing. arch. Alica Tichá
Investor:
Mesto Šahy
Realizátor:
EURO-Building, a.s., Bratislava (2010)
Baumit produkty:
Zateplenie Baumit Pro MW, Baumit SilikatTop
Základná škola Šahy - obrázok 0
Základná škola Šahy - obrázok 1

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Základná škola Hriňová
Adresa:
Hriňová, Krivec
Architekt / Projektant:
Ing. Dušan Bók
Investor:
Mesto Hriňová
Realizátor:
IBS, s.r.o. Žilina (2010)
Baumit produkty:
Zateplenie Baumit Pro, Baumit SilikatTop, Baumit Lasur
Základná škola Hriňová - obrázok 0
Základná škola Hriňová - obrázok 1

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Materská škola Myjava
Adresa:
Myjava
Architekt / Projektant:
Ing. Fedor Siváček
Investor:
MsÚ Myjava
Realizátor:
Stas, s.r.o., Myjava (2010)
Baumit produkty:
Zateplenie Baumit Pro EPS, Baumit SilikonTop
Materská škola Myjava - obrázok 0
Materská škola Myjava - obrázok 1

Sanovaná historická budova

Bratislavský hrad
Bratislavský hrad
Kaštieľ Tonkovce
Kaštieľ Tonkovce
Gymnázium Grösslingová
Gymnázium Grösslingová
Rímskokatolícky kostol Čimhová
Rímskokatolícky kostol Čimhová
Kaštieľ Mojmírovce
Kaštieľ Mojmírovce
Radnica a zvonica Levoča
Radnica a zvonica Levoča

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Bratislavský hrad
Adresa:
Bratislava
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Peter Bouda
Splouautor:
Ing. arch. Ivan Masár
Investor:
NR SR, Bratislava
Realizátor:
Váhostav, a.s., Žilina (2010)
Baumit produkty:
Historický prednástrek, Historické omietky, Baumit Sanova prednástrek, Baumit MM 50, Baumit Artline Hydrosol, Artline SiliconColor
Bratislavský hrad - obrázok 0
Bratislavský hrad - obrázok 1
Bratislavský hrad - obrázok 2
Bratislavský hrad - obrázok 3
Bratislavský hrad - obrázok 4

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Kaštieľ Tonkovce
Adresa:
Tonkovce, Nový Život
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Teodor Engliš
Investor:
Energoinvest
Realizátor:
ART ROPO, s.r.o., Bratislava (2010)
Baumit produkty:
sanačný systém Baumit Sanova W, Baumit SilikonColor
Kaštieľ Tonkovce - obrázok 0
Kaštieľ Tonkovce - obrázok 1
Kaštieľ Tonkovce - obrázok 2

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Gymnázium Grösslingová
Adresa:
Bratislava
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Peter Bouda
Splouautor:
Ing. arch. Ivan Masár
Investor:
BSK, Bratislava
Realizátor:
SANEX, s.r.o. SNV (2010)
Baumit produkty:
sanačné omietky Baumit Sanova, Baumit SilikatColor
Gymnázium Grösslingová - obrázok 0
Gymnázium Grösslingová - obrázok 1
Gymnázium Grösslingová - obrázok 2

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Rímskokatolícky kostol Čimhová
Adresa:
Čimhová
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Jozef Babjak
Investor:
RK cirkev, farnosť Čimhová
Realizátor:
Grif Plus, s.r.o. Liesek (2010)
Baumit produkty:
Baumit Sanova prednástrek, Sanova trasová omietka WTA, Baumit VivaRenova, Baumit NanoporColor
Rímskokatolícky kostol Čimhová - obrázok 0
Rímskokatolícky kostol Čimhová - obrázok 1

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Kaštieľ Mojmírovce
Adresa:
Mojmírovce
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Viktor Šabík
Investor:
Vzdelávací inštitút COOP, s.r.o.Nitra
Realizátor:
NR-ART, s.r.o. Nitra (2010)
Baumit produkty:
sanačný systém Baumit Sanova W a S, Baumit SilikonColor
Kaštieľ Mojmírovce - obrázok 0
Kaštieľ Mojmírovce - obrázok 1

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Radnica a zvonica Levoča
Adresa:
Levoča, nám. Majstra Pavla
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Magdaléna Janovská, ORA Levoča
Investor:
GAMA Levoča a mesto Levoča
Realizátor:
GAMA stavebná firma Levoča (2010)
Baumit produkty:
Baumit Jadrová omietka, sanačné omietky Baumit Bayosan, Baumit SilikonColor
Radnica a zvonica Levoča - obrázok 0
Radnica a zvonica Levoča - obrázok 1
Radnica a zvonica Levoča - obrázok 2

Zateplený bytový dom

Bytový dom Žitná
Bytový dom Žitná
Bytový dom Segnerova
Bytový dom Segnerova
Bytový dom Smolenická
Bytový dom Smolenická
Bytový dom Bardejov
Bytový dom Bardejov
Bytový dom Furdekova
Bytový dom Furdekova
Bytový dom Trenčín
Bytový dom Trenčín

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Bytový dom Žitná
Adresa:
Bratislava, Žitná 3
Architekt / Projektant:
Ing. Michal Karako
Investor:
I+V Správa nehnuteľností, Bratislava
Realizátor:
Kelemen, s.r.o. (2010)
Baumit produkty:
Zateplenie Baumit Pro EPS a MW, Baumit SilikatTop
Bytový dom Žitná - obrázok 0
Bytový dom Žitná - obrázok 1

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Bytový dom Segnerova
Adresa:
Bratislava, Segnerova 2
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Milan Tisovský
Investor:
BYTY s.r.o.
Realizátor:
E-Therm, Bratislava (2010)
Baumit produkty:
zateplenie Baumit Pro MW, Baumit SilikatTop
Bytový dom Segnerova - obrázok 0
Bytový dom Segnerova - obrázok 1

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Bytový dom Smolenická
Adresa:
Bratislava, Smolenická 3
Architekt / Projektant:
Ing. arch. Rudolf Melčák
Investor:
Váš správca, Bratislava
Realizátor:
Renovstav , Nová Bystrica (2010)
Baumit produkty:
Zateplenie Baumit Pro EPS a MW, Baumit SilikatTop
Bytový dom Smolenická - obrázok 0

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Bytový dom Bardejov
Adresa:
Bardejov, Tačevská 24 - 26
Architekt / Projektant:
Ing. Róbert Kolesár
Investor:
Spravbyt, Bardejov
Realizátor:
Marko a Marko,s.r.o., Bardejov (2010)
Baumit produkty:
Zateplenie Baumit Pro MW, Baumit SilikatTop
Bytový dom Bardejov - obrázok 0
Bytový dom Bardejov - obrázok 1

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Bytový dom Furdekova
Adresa:
Bratislava, Furdekova 1 - 3
Architekt / Projektant:
Ing. Roman Horečný
Investor:
Váš správca, Bratislava
Realizátor:
TIMEX, s.r.o. Turzovka (2010)
Baumit produkty:
Zateplenie Baumit Star, Baumit SilikatTop
Bytový dom Furdekova - obrázok 0

Bližšia špecifikácia projektu

Názov:
Bytový dom Trenčín
Adresa:
Trenčín, Západná 16
Architekt / Projektant:
Ing. Ján Majeský
Splouautor:
Ing. Peter Mančík
Investor:
SBD Trenčín
Realizátor:
Ecotherm, s.r.o. Turzovka (2010)
Baumit produkty:
Zateplenie Baumit Star, Baumit SilikatTop
Bytový dom Trenčín - obrázok 0
Bytový dom Trenčín - obrázok 1
Fasáda roka - divider